ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ–ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ)

 

Ημερομηνία

Ημέρα

Τάξη

Ώρα Έναρξης το Πρωί Προς Σχολείο

Ώρα Αναχώρησης Από Σχολείο

24/05/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

25/05/2021

ΤΡΙΤΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

26/05/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

10:30

27/05/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

28/05/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β

Παραμένει η ίδια

10:30

 

 

 

 

 

31/05/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Β

Παραμένει η ίδια

10:30

01/06/2021

ΤΡΙΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

10:30

02/06/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

03/06/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

13:15

04/06/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

 

 

 

 

 

07/06/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Β

Παραμένει η ίδια

13:15

08/06/2021

ΤΡΙΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

13:15

09/06/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

13:15

10/06/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

13:15

 

Σημειώσεις:

1)      Τα δρομολόγια των σχολικών διαδρομών των λυκείων θα εκτελούνται κανονικά μέχρι  την Τετάρτη 19η    Μαΐου 2021 και θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα εξετάσεων.

2)      Τα σχολικά δρομολόγια Λυκείων που είναι συνδυασμός με σχολικά δρομολόγια γυμνασίων στην επιστροφή θα αναχωρούν η ώρα 13:42.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  (ΑΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ)

Ημερομηνία

Ημέρα

Τάξη

Ώρα Έναρξης το Πρωί Προς Σχολείο

Ώρα Αναχώρησης Από Σχολείο

24/05/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Β-Γ

Παραμένει η ίδια

13:15

25/05/2021

ΤΡΙΤΗ

Α-Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

26/05/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Β

Παραμένει η ίδια

11:15

27/05/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

28/05/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

 

 

 

 

 

31/05/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α

Παραμένει η ίδια

09:45

01/06/2021

ΤΡΙΤΗ

Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

02/06/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

03/06/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Β-Γ

Παραμένει η ίδια

13:15

04/06/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

 

 

 

 

 

07/06/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

13:15

08/06/2021

ΤΡΙΤΗ

Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

09/06/2021

ΤΕΤΑΡΤΗ

Β-Γ

Παραμένει η ίδια

13:15

10/06/2021

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Β

Παραμένει η ίδια

11:15

 

 

 

 

 

14/06/2021 **

ΔΕΥΤΕΡΑ **

Γ

Παραμένει η ίδια

11:15

 

1)      Τα δρομολόγια των σχολικών διαδρομών των τεχνικών σχολών θα εκτελούνται κανονικά μέχρι  την Τετάρτη 19η    Μαΐου 2021 και θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα εξετάσεων.

2)      Τα σχολικά δρομολόγια τεχνικών σχολών που είναι συνδυασμός με σχολικά δρομολόγια γυμνασίων στην επιστροφή θα αναχωρούν η ώρα 13:42.

3)      Στις 14/06/2021 θα γίνουν τα δρομολόγια μόνο για την Τεχνική σχολή Α΄.