ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Επιχορηγημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης


Εισαγωγή

Η Cyprus Public Transport ανακοινώνει ότι προσλαμβάνει νέους οδηγούς, τους οποίους και θα εκπαιδεύσει πλήρως, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική άδεια οδήγησης, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να οδηγούν τα λεωφορεία της Εταιρείας και να μεταφέρουν με ασφάλεια τους επιβάτες. Η εκπαίδευση της CPC είναι πλήρως επιχορηγημένη, ενώ μετά από την εκπαίδευση θα ακολουθήσει πρόσληψη από την Εταιρεία. Επίσης, υπάρχει η επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για απόκτηση άδειας D.

 

Αιτήσεις

  • Για να κάνετε την αίτησή σας, στείλτε e-mail στο HR@publictransport.com.cy ή καλέστε στο 1416.
  • Στην επικοινωνία σας θα πρέπει να αναφέρετε ότι ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών οδηγών.
  • Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα σας καλέσει για περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Η αίτησή σας θα κατανεμηθεί στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πλάνο, ανάλογα με τα προσόντα σας.

 

Το επάγγελμα του οδηγού

Οι οδηγοί της CPT οδηγούν τα λεωφορεία σύμφωνα με την πολιτική και τα πρότυπα της Εταιρείας, τηρώντας πάντα τα ωράρια και τις διαδρομές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβατών και ακολουθώντας τις οδηγίες των ανωτέρων τους.

α) Πραγματοποιούν διαδρομές σύμφωνα με τα δρομολόγια της Εταιρείας, τηρώντας τα ωράρια

β) Αναφέρουν στην Αίθουσα Ελέγχου οποιοδήποτε πρόβλημα/περιστατικό που ενδεχομένως συμβεί κατά τη διάρκεια ενός δρομολογίου

γ) Ελέγχουν σε τεχνικό επίπεδο την κατάσταση του λεωφορείου και του εξοπλισμού που βρίσκεται μέσα σε αυτό μέσω καθημερινών ελέγχων ρουτίνας, σημειώνοντας τυχόν προβλήματα στο Φύλλο Ελαττωμάτων

δ) Διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών και των άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο

ε) Συμμορφώνονται με κανόνες και πολιτικές υγείας και ασφάλειας

 

Συνθήκες εργασίας (Λευκωσία)

Σε κάθε οδηγό λεωφορείων στη Λευκωσία ανατίθεται μια συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, στην οποία αναλαμβάνει να πραγματοποιεί τα δρομολόγια που θα του ανατεθούν. 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός των οδηγών αντιστοιχεί σε 39,5 ώρες εργασίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επιπλέον ώρες (πέραν των 7,9 ωρών ημερησίως), καθώς και εργασία κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου πληρώνονται σαν υπερωρίες.

Μετά τους πρώτους 6 μήνες εργοδότησης, η Εταιρεία συνεισφέρει στο Ταμείο Προνοίας του οδηγού.

Από τις 5 Ιουλίου, όλα τα λεωφορεία μας είναι ολοκαίνουρια και προσφέρουμε υψηλών προτύπων συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό μας.

Συμβόλαιο εργοδότησης αορίστου χρόνου.

 

Προφίλ υποψήφιων οδηγών

 α) Ενθουσιώδεις για το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείων

 β) Άνω των 21 ετών

 γ) Διατήρηση μεγάλης προσοχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

 δ) Καθαρό ποινικό μητρώο

 ε) Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών

 στ) Ιατρική εξέταση

 

Πριν από την εργοδότηση, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 ·         Επαγγελματική άδεια σε ισχύ (CPC σε ισχύ)

·         Άδεια οδήγησης τύπου D σε ισχύ

·         Κάρτα ταχογράφου


Η διαδικασία

Προκειμένου να γίνει κάποιος επαγγελματίας οδηγός χρειάζεται άδεια οδήγησης τύπου D, επαγγελματική άδεια οδήγησης, κάρτα ταχογράφου και επιτυχία σε εξέταση (δρομολόγια και αξιολόγηση του λεωφορείου).

Το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Οδηγών» θα σας βοηθήσει με όλα τα στάδια:

·         Άδεια οδήγησης τύπου D: Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια οδήγησης λεωφορείων, πρέπει να παρακολουθήσετε μαθήματα σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Για τον σκοπό αυτόν, θα λάβετε:

 o   Ένα βιβλίο θεωρίας o   Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματία οδηγό

 ·         Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης (CPC): Πρόκειται για την άδεια οδήγησης που κατέχουν οι οδηγοί λεωφορείων, πούλμαν και φορτηγών, και για την οποία απαιτούνται 35 ώρες μαθημάτων. Η συγκεκριμένη άδεια χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διατήρηση υψηλών προτύπων οδήγησης. Οι νέοι οδηγοί μπορούν να αποκτήσουν την άδεια CPC, επιτυγχάνοντας σε μια σειρά από εξετάσεις αρχικής εκπαίδευσης σε θεωρεία και πρακτική εφαρμογή. Η εκπαίδευση θα προσφερθεί από τη CPT σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εκπαίδευσης.

 ·         Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης: Σε όσους οδηγούς των οποίων η επαγγελματική άδεια οδήγησης έχει λήξει, η Εταιρεία θα παρέχει τα απαραίτητα μαθήματα με στόχο την ανανέωση της άδειάς τους.

·         Ταχογράφος: Αυτή η κάρτα εκδίδεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε επαγγελματίες οδηγούς, προκειμένου να επιβλέπονται οι δραστηριότητές τους, ειδικά κατά τη διάρκεια μακρινών διαδρομών.

·         Σχεδιάγραμμα Εκπαίδευσης: Η Εταιρεία θα αφιερώσει τον χρόνο που απαιτείται, για να παρέχει όλη τη βοήθεια και στήριξη που χρειάζονται οι νέοι οδηγοί προκειμένου να μάθουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, πριν αρχίσουν να οδηγούν.

  

Διάρκεια εκπαίδευσης και εξετάσεις

 Άδεια D

·         Διάρκεια: 1 με 2 μήνες

·         Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη CPC

·         Η εξέταση της οδήγησης γίνεται από τον επίσημο εκπαιδευτή

·         Η μέρα και ώρα της εξέτασης διευθετείται από τη σχολή οδήγησης

 CPC

·         Διάρκεια: 15 ώρες συνολικά

·         Εξέταση: Μετά την εκπαίδευση, διευθετείται εξέταση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

 Ταχογράφος

·         Πρόκειται για μια στάνταρ αίτηση, την οποία το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε

·         Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί 1 εβδομάδα

 Σχεδιάγραμμα Εκπαίδευσης

·         1 εβδομάδα μάξιμουμ

·         Εξέταση: Εσωτερική έγκριση

 

Τι προσφέρουμε

 Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, έχουν όλα τα προσόντα και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις, θα προσληφθούν σαν οδηγοί.


Ημερομηνίες

 Όλες οι επιλογές είναι ανοικτές